Vi leverer reservedeler til alle innredningsenhetene vi produserer. I løpet av årene kan produktene til delprodusentene ha forandret seg, og reservedelen lages ikke lengre. Dersom det finnes en tilsvarende reservedel, får du den av oss.

For å finne ut om reservedelen er tilgjengelig, trenger vi opplysninger om hvilken innredningsenhet det gjelder. Før man kontakter oss, må man finne ut hvilken innredningsenhet og del det gjelder.