Pasteuriseringsmaskinen for morsmelk brukes til pasteurisering av morsmelk på sykehusenes fødselsavdelinger. Maskinens kapasitet av 250 ml flasker bestemmes spesielt for kunden. Maskinen har en plotter for egenkontroll, kontroll av temperatur under pasteuriseringsprosessen samt et eget program for rengjøring og desinfisering.

Be våre selgere om mer informasjon.