Brønner med sandfang brukes i forskjellige rom hvor det kan komme sand og annet fast avfall i avløpet. Brønnen har en stor smussoppsamler som kan tømmes, og som skiller ut fast avfall fra vannet. Brønnene med sandfang lages i rustfritt stål samt i syrefast stål på spesialbestilling.

I brønnene med sandfang kan man koble ekstrakoblingene DN32 eller DN50, og det blir også skilt ut avfall og andre faste stoffer fra vannet som kommer til brønnen gjennom denne koblingen.

HORISONTALE

Brønn med sandfang 9070

Brønn med sandfang med vertkalt utløp, laget av finsk rustfritt stål. Utstyrt med RFS-ruterist 9054 og avtagbar sedimentbeholder i RFS på ca. 9 liter. Brønnen er utstyrt med DN75 avløp.

Bruksområdene for brønner med sandfang er inngangspartier o.l. rom i bl.a. produksjonsenheter, industrikjøkken og offentlige lokaler.

Brønn med sandfang 9070 Brønn med sandfang 9070, med DN75 avløp

Brønn med sandfang 9071

Brønn med sandfang med vertkalt utløp, laget av rustfritt stål. Utstyrt med RFS-ruterist 9054 og avtagbar sedimentbeholder i RFS på ca. 9 liter. Brønnen er utstyrt med DN110 avløp.

Bruksområdene for brønner med sandfang er inngangspartier o.l. rom i bl.a. produksjonsenheter, industrikjøkken og offentlige lokaler.

Brønn med sandfang 9071 Brønn med sandfang 9071, med DN110 avløp

VERTIKALE MODELLER

Brønn med sandfang 9072

Brønn med sandfang med horisontalt utløp, laget av finsk rustfritt stål. Utstyrt med RFS-ruterist 9054 og avtagbar sedimentbeholder i RFS på ca. 6 liter. Brønnen er utstyrt med DN75 avløp.

Bruksområdene for brønner med sandfang er inngangspartier o.l. rom i bl.a. produksjonsenheter, industrikjøkken og offentlige lokaler.

Brønn med sandfang 9072 Brønn med sandfang 9072, med DN75 avløp

Brønn med sandfang 9073

Brønn med sandfang med horisontalt utløp, laget av finsk rustfritt stål. Utstyrt med RFS-ruterist 9054 og avtagbar sedimentbeholder i RFS på ca. 6 liter. Brønnen er utstyrt med DN110 avløp.

Bruksområdene for brønner med sandfang er inngangspartier o.l. rom i bl.a. produksjonsenheter, industrikjøkken og offentlige lokaler.

Brønn med sandfang 9073 Brønn med sandfang 9073, med DN110 avløp

Mer informasjon

Brønnene utstyres med monteringsutstyr som passer til gulvmaterialet, som gulvbelegg, keramisk gulv eller murgulv. Vi lager også brønner til mer spesielle gulvmaterialer, som til stive gulvbelegg som f.eks. Altro Safety samt tykke fliser (marmor, mosaikkbetong, tørrpressede fliser).

Ruteristens materialtykkelse er 2 mm, men den lages også med kapasitet for trucktrafikk.

Man kan sveise en sidekobling til brønnen, enten på siden eller gjennom sedimentbeholderen. Brønnen med sandfang kan også kobles til en Kavika-gulvbrønn.

Den vertikale brønnens sedimentbeholder er lavere enn på en horisontal brønn.

Til standardleveransen hører det med en brønn med isolasjon som passer til overflatematerialet, en avtagbar sedimentbeholder i RFS og en rist i RFS.

For bestillingen av brønnen må man kontrollere gulvets overflatemateriale, slik at man kan lage riktig isolering til brønnen på fabrikken.

Husk også å undersøke størrelsen på en eventuell ekstrakobling samt retningen på avløpet.

Det viktigste vedlikeholdstiltaket for brønnene er å holde dem rene.
Luktlåsplaten i brønnen har en gummipropp, og ved å fjerne denne kan man åpne en tilstoppelse i avløpet.
Til slutt setter man gummiproppen og lokket på plass.
Dette gjelder alle Kavikas gulvbrønner, avfalls- og sandutskillere, terskelbrønner og gulvrenner. I tillegg til rengjøringen må brukeren sørge for at det alltid er tilstrekkelig med vann i brønnen. Da fungerer vannlåsene feilfritt. Vannet hindrer også at smusset setter seg fast i brønnen.