Pastöriseringsapparaten för bröstmjölk används för att pastörisera bröstmjölk på förlossningsavdelningar. Apparaten är avsedd för 250 ml:s flaskor. Apparaten har en plotter för egenkontroll och temperaturövervakning under pastöriseringsprocessen. Den har även ett särskilt program för rengöring och desinficering.

Våra försäljare kan ge dig mer information.