Forvaskenhet med kurvspor

Forvaskenhetene lages som spesialbestillinger etter kundens egne mål. Modellen er symmetrisk, og koblingen til oppvaskmaskinen kan bestilles på enten venstre eller høyre side.

Oppvaskkurvene sklir langs forvaskenhetens ledespor. Bunnen på kummen (dybde 300 mm) går på skrå ned mot sedimentbeholderen, som lett kan tas ut og gjøres ren.

Standardutstyr:
  • sedimentbeholder
  • kuleventil

Ekstrautstyr: beskyttelsesplate, hyllerist

Forvaskenhet med ruller

Lik den forrige når det gjelder grunnkonstruksjon, men på denne modellen monteres det ruller i stedet for spor til kurver. Du kan velge mellom korte eller lange ruller.