Vi leverer reservedeler til alle enhetene vi produserer. I løpet av årene kan produktene til delprodusentene ha forandret seg, slik at reservedelen ikke produseres lengre. Men dersom det finnes en tilsvarende reservedel, får du den av oss.

For å finne ut om reservedelen er tilgjengelig, trenger vi opplysninger om innredningsenheten det gjelder. Før man kontakter oss, må man finne ut hvilken innredningsenhet og del det gjelder.