Rengjøringsskapene brukes i mange forskjellige rom hvor man trenger rengjøringsredskaper i arbeidsplassens umiddelbare nærhet, men man vil ikke ha dem synlig fremme, og det er ikke mulig eller fornuftig å bygge et eget rom til dette. Et rengjøringsskap i rustfritt stål er også et hygienisk alternativ i f.eks. næringsmiddelindustrien.

Rengjøringsskapet ble først planlagt med veggfeste for å lette renholdet. Nå lager vi rengjøringsskap både med veggfeste og med egne ben.

Rengjøringsskapet lages både med én og to dører og ved behov med lås.

Rengjøringsskap 5100, 1 dør

Mål 600x600x2000 mm

Standardleveranse:
 • midthylle
 • 2 sidehyller, en sidehylle har kostestativ for 3 koster
 • veggfeste, fås også med 150 mm understell.
Ekstrautstyr:
 • Vaskekum 7010
 • Oras Vega kran
 • 4 tørkestenger
 • Utstyrsstativ med 3 holdere
 • Elektrisk tørkestativ

På grunn av skapets begrensede størrelse kan man bare montere enten elektrisk tørkestativ eller tørkestenger i rengjøringsskapet med 1 dør.

Rengjøringsskap 5100, 1 dør

Rengjøringsskap 5100, 2 dører

Mål 800x600x2000 mm

Standardleveranse:
 • midthylle
 • 3 sidehyller, en sidehylle har kostestativ for 3 koster
 • veggfeste, fås også med 150 mm understell
Ekstrautstyr:
 • Kum med flat bunn
 • Oras Vega kran
 • 4 tørkestenger
 • Utstyrsstativ med 3 holdere
 • Elektrisk tørkestativ
Rengjøringsskap 5100, 2 dører

Mer informasjon

Skapene lages i standardmål med 1 og 2 dører. Dørene på skapene har dobbel konstruksjon, som gjør dem solide og holdbare.

Dører med lås, spesialmål samt ekstrautstyr fås på spesialbestilling.

Når man bestiller skap, bør man kontrollere skapets mål (bredde x dybde x høyde), samt annet utstyr man trenger til skapet. Velg også retningen på åpningen av skapet når du bestiller skap med 1 dør.

VASK
Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

RENGJØRINGSMIDLER
Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.