Hjørnematingsenhet

Hjørnematingsenheten monteres mellom kurvtransportøren eller returbenken og oppvaskmaskinen.

Oppvaskkurvene dras for hånd til hjørnematingsenheten, og derfra går de automatisk over til oppvaskmaskinen.

Enheten festes til understellet på oppvaskmaskinen. Takket være den skrådde bunnen renner vannet effektivt vekk og videre til oppvaskmaskinen.

Benk med sving 90°

Benken med sving monteres mellom kurvtransportøren og oppvaskmaskinen. Man kan velge hvilken retning matingen skal gå.

Benken festes til understellet på oppvaskmaskinen. Takket være den skrådde bunnen renner vannet effektivt vekk og videre til oppvaskmaskinen.

Benk med sving 180°

Benken med sving monteres mellom kurvtransportøren og oppvaskmaskinen. Man kan velge hvilken retning matingen skal gå.

Benken festes til understellet på oppvaskmaskinen. Takket være den skrådde bunnen renner vannet effektivt vekk og videre til oppvaskmaskinen.

Mer informasjon

Generelt

Oppvaskmaskinen som enheten er koblet til må stanses ved rengjøring.
Ikke bruk stålull eller skuremidler til rengjøring av overflater av rustfritt stål. Dersom man bruker rengjøringsmidler som inneholder klor (f.eks. klorin), må man skylle ekstra grundig. Klor og klorforbindelser kan forårsake korrosjonsskader dersom de kommer i forbindelse med rustfritt stål.

Daglig rengjøring

Maskinen skal rengjøres etter bruk. Bruk varmt vann og et nøytralt oppvask-/rengjøringsmiddel. Skyll bunnen ren.

Ukentlig rengjøring

Gjør maskinen ren på utsiden med en fuktig klut. Bruk varmt vann og et nøytralt oppvask-/rengjøringsmiddel.