Vi produserer forskjellige rustfrie og syrefaste rister og lokk til gulvkummer og brønner.

Ristlokk

Det leveres alltid et rundt ristlokk med brønnen, og diameteren avhenger av brønnen.
Ristlokkets standard materialtykkelse er 3,0 mm. På spesialbestilling lages ristlokket også for å tåle pumpevogner (5,0 mm) og trucktrafikk (8,0 mm).

Ruterist 9054

Ruteristen lages i 2 mm restfritt stål, og ristens høyde er 30 mm. Risten leveres sammen med gulvrennen, terskelbrønnen 9058 samt brønnene med sandfang 9070 og 9071.

Ruteristen passer innendørs, spesielt i inngangspartier og kjøkken i offentlige bygninger, for den er ikke glatt, selv ikke når den er våt. Dersom risten blir belastet med tyngre last enn persontrafikk, anbefaler vi risten som tåler trucktrafikk, hvor man bruker 5 mm plater til sprinklene. Ruteristen som tåler trucktrafikk passer f.eks. til gulvrenner i lagerlokaler, hvor det kreves rister med høyere bæreevne. Vi lager også ruterister etter mål, og størrelsen bestemmes i intervaller på 100 mm.

Sprinkelrist

Sprinkelristen, høyde 25 mm, brukes som standardrist til Kavika Smusstopper, men den kan også brukes som rist på Kavikas gulvrenner. Fordelen med sprinkelristen er profilen med en avrundet overflate, som passer godt til bruk i f.eks. garderober i barnehager.