Dialysevask

Vasken er utviklet i samarbeid med spesialister i bransjen. Den plasseres i dialysemaskinens umiddelbare nærhet, og avfallstoffer og overflødig væske som skilles ut fra blodet i forbindelse med dialysen ledes ut i vasken.

Dialysevask