Veggskap 5080

Våre veggskap i rustfritt stål tilbyr brukerne rikelig med hygienisk oppbevaringsplass.

Med utvalget vårt i skap kan man planlegge den skapløsingen man behøver.

På spesialbestilling kan man få skapene med låsbare dører eller med skrått tak.

Som standard monteres skapene med to trinnvis justerbare hyller i rist eller hel plate. Ved behov kan vi også levere hyller i rustfri ståltråd til tørking av oppvask el. l.

Målene på skap i standardstørrelse:

Modell med 1 dør:

  • 400x350x700 mm
  • 500x350x700 mm
  • 600x350x700 mm

Modell med 2 dører:

  • 800x350x700 mm
  • 1000x350x700 mm
  • 1200x350x700 mm
Veggskap 5080

Mer informasjon

Skapene lages i standardmål med 1 og 2 dører. Dørene på skapene har en dobbel konstruksjon, som gjør dem solide og holdbare. Til sykehusbruk lager vi også veggskap med glassdører.

Be våre selgere om mer informasjon.

Når man bestiller skap, bør man kontrollere skapets mål (bredde x dybde x høyde), hyllenes type og antall samt annet utstyr man trenger til skapet. Velg også retningen på døren når du bestiller skap med 1 dør.

VASK
Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

RENGJØRINGSMIDLER
Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.