Tørrsluken lages ved trekking av rustfritt stål, og man sveiser det riktige monteringstilbehøret til gulvmaterialet i sluken på fabrikken. Tørrslukene brukes sammen med sluker med vannlås, som de kobles til med en innvendig kobling.

 

 

Tørrsluk 9052

De horisontale tørrslukene lages med DN 32 og DN 50 avløp.

Tørrsluk 9052

Tørrsluk 9053

De vertikale tørrslukene lages med DN 32 og DN 50 avløp.

Tørrsluk 9053

Mer informasjon

Lokkets materialtykkelse er 3,0 mm. Lokket kan også lages for å tåle pumpevogn (5,0 mm) og trucktrafikk (8,0 mm). Lokket kan også ved behov lages med skruefeste.

Til standardleveransen hører det med en brønn med isolasjon som passer til overflatematerialet samt et lokk.
For bestillingen av brønnen må man kontrollere gulvets overflatemateriale, slik at man kan lage riktig isolering til brønnen på fabrikken.

Det viktigste vedlikeholdstiltaket for brønnene er å holde dem rene.
Sluken kan renses ved å åpne lokket, og slik kan man også åpne et avløp som er tett.