Benk med skyvedører

Benker med skyvedørskap brukes i trange rom, hvor det ikke er praktisk å bruke skap med vanlige hengslede dører. Spesielt i butikklokaler er skyvedørbenken svært praktisk. Hele understellet på benken gjøres til et skyvedørskap.

På spesialbestilling lager vi benker med avrundede hjørner og innfelling til søyler o.l.

Man kan også fritt plassere kummer på skyvedørbenken. Man kan få en 60 mm forhøyet kant bak benken, og man kan også lage en avfallsåpning i benkeplaten. Vi bruker justeringsføtter på alle benkene våre.

Benk med skyvedører

Mer informasjon

Skyvedørbenkene lages alltid etter kundens egne mål. Dybden på benkeplaten er normalt på 600, 650 eller 700 mm etter behov. Skyvedørene trenger også plass sidelengs, og derfor er det ikke hensiktsmessig å lage skyvedørbenker på under 800 mm.

Når du bestiller benken, bør du kontrollere målene (bredde x dybde x høyde) samt kummenes antall, størrelse og plassering.

VASK
Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

RENGJØRINGSMIDLER
Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt