Arbeidsbenkene og benkeplaten på benkene med kum lages både i rustfritt og syrefast stål etter bruksformål. De hygieniske benkeplatene tåler hard slitasje og er lette å holde rene, og de er spesielt planlagt for yrkesbruk. Arbeidsbenkene og benkene med kum fås også med forhøyet kant bak i forskjellig høyde.

Benker med kum 5000/P

Benkene med kum kan lages av enten rustfritt eller syrefast stål. Benken kan enten utstyres med vanlig oppvaskbenkkant eller med rett kant, dvs. såkalt AT-kant. Kummene kan plasseres fritt enkeltvis, i par eller som en serie med flere kummer.

Kummer:
 • 250x100x110 mm
 • 155x290x120 mm
 • 305x340x140 mm
 • 335x400x150 mm
 • 290x400x200 mm
 • 340x400x200 mm
 • 340x400x250 mm
 • 400x400x200 mm
 • 500x400x200 mm
 • 500x400x250 mm
 • 600x450x250 mm
 • 600x450x300 mm
Benker med kum 5000/P

Arbeidsbenker 5000/T

Arbeidsbenken lages normalt med rett kant, dvs. AT-kant, men ved behov kan den lages med oppvaskbenkprofil. Forhøyet kant bak fås også på arbeidsbenkene.

Arbeidsbenker 5000/T

Mer informasjon

Benkene våre lages med enten rett AT-kant eller vanlig oppvaskbenkkant. Som standardleveranse limes det en fuktbestandig 18 mm sponplate under benken.

Vi kan lage en forhøyning av den bakre kanten på benken på f.eks. 60 mm, som hindrer at det renner vann og andre væsker ned mellom benken og veggen. Standardhøyden på forkanten av benken er 30 mm, på spesialbestilling får man den også høyere.

Vi lager åpninger etter behov til blander, komfyr og avfallsåpning. Man kan også få pilarinnfellinger og avrundede hjørner.

I bestillingsfasen trenger vi opplysninger om benkens mål; lengde x bredde x høyden på forkanten. Nødvendige innfellinger, åpninger og kummenes antall og størrelse samt plassering på benken er også viktige opplysninger for oss.

Bunn- og overløpventiler er standardutstyr på benkene med kum. Vannlåser leveres ved separat bestilling.

 

 

Vask

Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesialtilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

Rengjøringsmidler

Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

Desinfisering

Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

Behandling etter rengjøringen

Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann holder som regel. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.