Tekniikkaseinä

Monteringsveggen gjør det lettere å holde kjøkkenet rent og forbedrer hygienen vesentlig. Tilførselen av strøm, gass og vann til maskiner og utstyr gjennomføres enkelt ved å legge rør og ledninger inn i monteringsveggen. Elektriske ledninger kan man lett legge fra taket til monteringsveggen ved hjelp av en monteringslist.

Monteringsvegger

Monteringen av monteringsveggen kan utføres med veggens egne føtter. Vi produserer også en modell hvor sokkelen monteres i forbindelse med støpingen av gulvet og selve monteringsveggen senere.

Størrelsen på monteringsveggen blir bestemt etter bruksformålet og mengden med utstyr.

Monteringslist

Monteringslisten er en viktig del at den tekniske veggen. Ved hjelp av listen leder man strømtilkoblingen til maskiner og utstyr.

Mer informasjon

VASK

Enhetene i rustfritt stål og de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

RENGJØRINGSMIDLER

Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING

Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN

Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.