Gipsutskiller 3140

Gipsutskilleren 3140 lages av syrefast stål. Den er utstyrt med en tappekran for vann, og den nedre delen er lett å ta løs for tømming.

Utskilleren monteres i avløpsrøret på kummen og festes med skruer til veggen bak benken. Avløpsrøret kobles til gulvsluken med en separat plastslange. Plastslangen inngår ikke i leveransen.

  • Målene på den øvre delen: Ø285×110+35 mm bunnventil
  • Målene på den nedre delen: Ø260×215 mm
  • Utstyr: 35 mm bunnventil, 32 mm avløpsrør, kran og 2 stk Urho-låser
Gipsutskiller 3140

Mer informasjon

Passer til utskilling av gips og andre stoffer som er tyngre enn vann, fra vann. Lages av syrefast stål.

Fester til vegg inngår i leveransen.

VASK
Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster.
Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

RENGJØRINGSMIDLER
Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt.
Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig.
Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.