Kaksi kirurgien käsienpesuallasta

Håndvask for kirurger 7110

Håndvasken for kirurger 7110 er spesielt planlagt for å gjøre det lettere å vaske hendene i vaskerommene til operasjonsstuene. Formen på forkanten av vasken leder vann som renner ned fra albuene tilbake i vasken. Den polerte overflaten og de avrundede hjørnene letter desinfisering og rengjøring av vasken.

Man kan koble flere vasker sammen til en serie med vasker.

Håndvask for kirurger 7110

Mer informasjon

Man kan lage en vaskserie eller enkeltstående vasker. Vaskens fasong er planlagt for å gjøre det lettere å vaske hendene i vaskerommene til operasjonsstuene. De ytre målene på en enkeltstående vask er 1000x700x150 mm (bredde x dybde x høyde).

Oppgi om du vil ha vasker som skal stå ved siden av hverandre sveiset sammen som en vaskserie eller som separate vasker.

VASK
Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

RENGJØRINGSMIDLER
Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.