Utslagsbrønnene lages i rustfritt stål, og de kan brukes i mange forskjellige lokaler, som f.eks. i storkjøkken. Til utslagsbrønnene bruker man et ristlokk, som hindrer størstedelen av det faste avfallet i å gå ned i avløpet. Utslagsbrønnen har en stor sedimentbeholder som kan tømmes, og som skiller avfallet som har kommet ned i brønnen ut fra vannet.

Man kan legge inn en DN32 eller DN50 ekstrakobling i utslagsbrønnene, og man kan også skille ut avfall og andre faste stoffer fra vannet som kommer til brønnen gjennom denne koblingen.

HORISONTALE

Utslagsbrønn 9080

Utslagsbrønn med avløp til siden, laget av rustfritt stål. Utstyrt med lokk i hullplate i RFS og avtagbar sedimentbeholder i RFS på ca. 9 liter. Vannlåsen har en gummipropp som gjør rengjøringen av brønnen lettere.

Brønnene utstyres med tilpasningsenheter for gulvmaterialet, som gulvbelegg, keramisk gulv eller murgulv. Vi lager også brønner til mer spesielle gulvmaterialer, som til stive gulvbelegg som f.eks. Altro Safety samt tykke fliser (marmor, mosaikkbetong, tørrpressede fliser).

Utslagsbrønnene brukes bl.a. i industrikjøkken, vaskerom, i næringsmiddelindustrien samt i offentlige lokaler.

Utslagsbrønn 9080 Utslagsbrønn 9080 med DN75-avløp

Utslagsbrønn 9081

Utslagsbrønn med avløp til siden, laget av rustfritt stål. Utstyrt med lokk i hullplate av RFS og avtagbar sedimentbeholder i RFS på ca. 9 liter. Vannlåsen har en gummipropp som gjør rengjøringen av brønnen lettere.

Brønnene utstyres med tilpasningsenheter for gulvmaterialet, som gulvbelegg, keramisk gulv eller murgulv. Vi lager også brønner til mer spesielle gulvmaterialer, som til stive gulvbelegg som f.eks. Altro Safety samt tykke fliser (marmor, mosaikkbetong, tørrpressede fliser).

Utslagsbrønnene brukes bl.a. i industrikjøkken, vaskerom, i næringsmiddelindustrien samt i offentlige lokaler.

Utslagsbrønn 9081 Utslagsbrønn 9081 med DN110-avløp

VERTIKALE MODELLER

Utslagsbrønn 9082

Utslagsbrønn med vertikalt avløp, laget av rustfritt stål. Utstyrt med lokk i hullplate av RFS og avtagbar sedimentbeholder i RFS på ca. 6 liter. Vannlåsen har en gummipropp som gjør rengjøringen av brønnen lettere.

Brønnene utstyres med tilpasningsenheter for gulvmaterialet, som gulvbelegg, keramisk gulv eller murgulv. Vi lager også brønner til mer spesielle gulvmaterialer, som til stive gulvbelegg som f.eks. Altro Safety samt tykke fliser (marmor, mosaikkbetong, tørrpressede fliser).

Utslagsbrønnene brukes bl.a. i industrikjøkken, vaskerom, i næringsmiddelindustrien samt i offentlige lokaler.

Utslagsbrønn 9082 Utslagsbrønn 9082 med DN110-avløp

Utslagsbrønn 9083

Utslagsbrønn med vertikalt avløp, laget av rustfritt stål. Utstyrt med lokk i hullplate av RFS og avtagbar sedimentbeholder i RFS på ca. 6 liter. Vannlåsen har en gummipropp som gjør rengjøringen av brønnen lettere.

Brønnene utstyres med tilpasningsenheter for gulvmaterialet, som gulvbelegg, keramisk gulv eller murgulv. Vi lager også brønner til mer spesielle gulvmaterialer, som til stive gulvbelegg som f.eks. Altro Safety samt tykke fliser (marmor, mosaikkbetong, tørrpressede fliser).

Utslagsbrønnene brukes bl.a. i industrikjøkken, vaskerom, i næringsmiddelindustrien samt i offentlige lokaler.

Utslagsbrønn 9083 Utslagsbrønn 9083 med DN110-avløp

Mer informasjon

Lokkets materialtykkelse er 3,0 mm, men lokket lages også for å tåle pumpevogner (5,0 mm) og trucktrafikk (8,0 mm).
Lokket kan også ved behov lages med skruefeste.
Man kan sveise en sidekobling i brønnen på Ø 32 eller Ø 50 mm, og da utstyres den med en fast forhøyningsring.

I standardleveransen hører det med en brønn samt monteringsutstyr som passer til overflatematerialet, isoleringsflenser, tømbar sedimentbeholder og ristlokk.
For bestillingen av brønnen må man kontrollere gulvets overflatemateriale, slik at vi kan lage den riktige isoleringen til brønnen på fabrikken.
Husk også å spørre om størrelsen på en eventuell ekstrakobling samt retningen når det gjelder avløpet.

Det viktigste vedlikeholdstiltaket for brønnene er rengjøring.
Luktlåsplaten i brønnen har en gummipropp, og ved å fjerne denne kan man åpne tilstoppelser i avløpet.
Til slutt setter man gummiproppen og lokket på plass.
Dette gjelder alle Kavikas gulvbrønner, avfalls- og sandutskillere, terskelbrønner og gulvrenner. I tillegg til rengjøringen må brukeren sørge for at det alltid er tilstrekkelig med vann i brønnen. Da fungerer vannlåsene feilfritt. Vannet hindrer også at smusset setter seg fast i brønnen.