Arbeidsbenkene og benkeplaten på benkene med kum og lages både i rustfritt og syrefast stål etter bruksformål.
De hygieniske benkeplatene tåler hard slitasje og er lette å holde rene, og derfor er de planlagt spesielt for yrkesbruk.
Arbeidsbenkene og benkene med kum fås også med forhøyet kant bak i forskjellig høyde.

Benker med kum 5000/P

Benkene med kum kan lages av enten rustfritt eller syrefast stål. Benken kan enten utstyres med vanlig oppvaskbenkkant eller med rett kant, dvs. en såkalt AT-kant. Kummene kan plasseres fritt enkeltvis, i par eller som en serie med flere kummer.

Kummer:
 • 250x100x110 mm
 • 155x290x120 mm
 • 305x340x140 mm
 • 335x400x150 mm
 • 290x400x200 mm
 • 340x400x200 mm
 • 340x400x250 mm
 • 400x400x200 mm
 • 500x400x200 mm
 • 500x400x250 mm
 • 600x450x250 mm
 • 600x450x300 mm
Benker med kum 5000/P

Arbeidsbenker 5000/T

Arbeidsbenken lages normalt med rett kant, dvs. AT-kant, men ved behov kan den lages med oppvaskbenkprofil. Forhøyningen av den bakre kanten fås også på arbeidsbenkene.

Arbeidsbenker 5000/T

Mer informasjon

Benkene våre lages med enten rett AT-kant eller vanlig vaskebenkkant. Som standardleveranse limes det en fuktbestandig 18 mm sponplate under benken. Ved behov lager vi hull til blanderen.

Vi kan lage en forhøyning av den bakre kanten på benken på f.eks. 60 mm, som hindrer at det renner vann og andre væsker ned mellom benken og veggen. Høyden på kanten foran på benken er normalt 30 mm.

Vi lager åpninger etter behov til f.eks. komfyr og avfallsåpning. Man kan også få innfellinger til søyler og lignende samt avrundede hjørner.

I bestillingsfasen trenger vi opplysninger om benkens mål; lengde x bredde x høyden på forkanten. Nødvendige innfellinger og åpninger samt kummenes antall, størrelse og plassering på benken er viktige opplysninger for oss.

Bunn- og overløpventiler er standardutstyr på benkene med kum. Vannlåser hører ikke med til leveransen utenom dersom dette er nevnt spesielt.

VASK
Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

RENGJØRINGSMIDLER
Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.