Inngangsrennen 9055 er planlagt som vaskeutstyr til ganger i fullstendig hinderfrie inngangspartier. Fotristen og rennen 9065 danner en sikker og hinderfri inngang for bevegelseshemmede. Skyllekummen 7125 er utviklet for vaskerom i serviceboliger.

Inngangsrenne 9055

Gjør vaskeenheten i inngangspartiet mer funksjonell

Inngangsrennen gjør forskjellige lokaler og fellesarealer og inngangspartiet i f.eks. serviceboliger mer funksjonelle og lette å holde rene. Produktet passer til all hinderfri bygging av offentlige instanser, forretningslokaler og normale boliger etter Design for All-prinsippet.

Produktet utfyller Kavikas løsninger for hinderfrie boligmiljøer planlagt for funksjonshemmede, som f.eks. i pleieinstitusjoner og serviceboliger.

Inngangsrennen 9055 i RFS er en renne med avløp som dimensjoneres etter egne mål med intervaller på 100 mm. Produktet er utstyrt med brønn med sandfang og en tett rist i RFS.

 

Inngangsrenne 9055

Fotrist og renne 9065

Sikker og hinderfri inngang for bevegelseshemmede

Fotristen og rennen 9065, som hører med til produktløsningene for hinderfrie boliger, danner en sikker og hinderfri inngang for bevegelseshemmede og deres bruk av hjelpemidler. Produktet er planlagt for å forbedre funksjonaliteten og gjøre renholdet lettere i inngangspartiene til forskjellige offentlige bygninger og f.eks. pleieinstitusjoner. Produktet passer til all hinderfri byggingen av offentlige instanser, forretningslokaler og normale boliger etter Design for All-prinsippet.

Med produktløsningen hindrer man at det samler seg vann på gulvet, som fryser samt at det samler seg snø foran døren om vinteren.
Fotristen og kummen 9065 er en kum med avløp, som lages i egne mål på 100 mm intervaller slik at de passer til lokalet.

Produktet er utstyrt med brønn med sandfang og en tett sklifri fotrist i RFS.

I tillegg er kummen konstruert for montering av smeltekabler.

Man må ta spesielt hensyn til montering av smeltekabler i el-planleggingen og -installeringen samt i leveringen av utstyret.

For riktig dimensjonering ved planlegging av renne for f.eks. rullestolbrukere anbefaler vi størrelsen 1500×1200 mm, for den minimale bredden på en hinderfri ytterdør for rullestolbrukere er 1100 mm. Det minimale målet vi anbefaler er 1000×600 mm.

Benk med skyllekum 7125

Benken med skyllekum 7125 planlagt for serviceboliger med hensyn til spesialbehovene ved vasking av klær, og den passer enestående til boliger for funksjonshemmede personer.

I skyllekummen kan man enten bruke normal Ø50 mm avløp eller et større avløp på Ø75 mm/Ø110 mm. Det er også lagt en hånddusj i benken for å gjøre arbeidet lettere.

Benken fås både for høre- og venstrehendte.

Av hygieniske grunner plasseres kranen på veggplaten eller forhøyningsdelen, og hånddusjen på forhøyningsdelen. Dusjens slange ligger under kummen, dette også av hygieniske grunner. Kranen og hånddusjen bestilles separat.

Benken med skyllekum 7125 i breddene 800-1200 mm, hver 100 mm. Benkens dybde er 500 mm + 100 mm forhøyningsdel.

Benk med skyllekum 7125