Gulvrennen 9056 er beregnet på tømming av kjeler på storkjøkken. Gulvrennene brukes vanligvis også i inngangspartier, hvor de effektivt hindrer at det kommer sand og smuss inn i lokalene. Bruksstedene er mange, f.eks. pleieinstitusjoner, barnehager, butikksentre, flyplasser og offentlige bygninger.

Gulvrenne 9056

På fabrikken kobles det en sluk som passer til bruksformålet i bunnen av gulvrennen. I storkjøkkenet brukes det både vanlige sluker og avløpsbrønner, og i inngangspartier bruker man ofte brønner med sandfang.

Gulvrennens minimale mål er 400×400 mm, større mål fås med 100 mm mellomrom.

Gulvrenne 9056

Mer informasjon

Gulvrennene lages etter kundens mål. Gulvrennens dybde er vanligvis 50 mm i kanten av rennen, men vi lager også renner med andre dybder om nødvendig. Brønnens retning kan man velge etter behov, enten fra den lange eller den korte siden. Vi bruker vanligvis ruterist 9054 i rennen, som passer til belastningen fra gående og syklende personer.

I standardleveransen inngår en gulvrenne med isolering som passer til gulvmaterialet, en Kaviaka sluk som er sveiset fast i bunnen på rennen samt en ruterist 9054 i RFS.
For bestillingen av brønnen må man kontrollere gulvets overflatemateriale, slik at man kan lage riktig isolering til brønnen på fabrikken, samt retningen på avløpet.
Husk også å spørre om størrelsen på en eventuell ekstrakobling samt retningen når det gjelder avløpet.

Det viktigste vedlikeholdstiltaket for brønnene er å holde dem rene.
Luktlåsplaten i brønnen har en gummipropp, og ved å fjerne denne kan man åpne en tilstoppelse i avløpet. Til slutt setter man gummiproppen og lokket på plass.
Dette gjelder alle Kavikas gulvbrønner, avfalls- og sandutskillere, terskelbrønner og gulvrenner. I tillegg til rengjøringen må brukeren sørge for at det alltid er tilstrekkelig med vann i brønnen. Da fungerer vannlåsene feilfritt. Vannet hindrer også at smuss setter seg fast i brønnen.