Forvaskemaskin

Forvaskemaskinene våre er utviklet for forhåndsskylling av oppvask.

Forvaskemaskinen kobles til som en del av det automatiske retursystemet for oppvask, som fører oppvaskkurvene gjennom forvaskemaskinen. Maskinen plasseres før oppvaskmaskinen, og den erstatter den manuelle skyllingen som med forspyledusj.

En kum med runde hjørner, utdragbare sedimentbeholdere, siler og hånddusjer gjør det lettere å gjøre forvaskemaskinen ren.

Forvaskemaskin

Mer informasjon

Vask

Enhetene i rustfritt stål og de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp. Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man fjerne fra rustfrie stålflater ved hjelp av en slipeduk.

Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

Både kummen med runde hjørner, de avtagbare hånddusjene, overløpsbeskyttelsen, silen på pumpen, gummikragene og sedimentbeholderne er enkle å holde rene. Hånddusjene tas av ved å frigjøre spindellåsen. Alle delene som er nevnt foran må vaskes regelmessig.

Røret til magnetventilen må renses og kontrolleres for smuss regelmessig, slik at man sikrer vanntilførselen til pumpen. Dette gjøres for eksempel ved å vaske røret utvendig med en børste og så godt som mulig på innsiden.

Maskinen er planlagt slik, at det er tilstrekkelig med plass på undersiden til at man kommer til med et rengjøringsredskap, og derfor er den lett å holde ren.

Dersom det vil bli et langt avbrudd i bruken av maskinen, må man gjøre den grundig ren først.

Rengjøringsmidler

Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

Desinfisering

Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige.

Service og reparasjoner

For å unngå eventuelle feil og driftsforstyrrelser, bør reparasjoner av forvaskemaskinen utføres av en sakkyndig reparatør.

Vi vedlikeholder og leverer reservedeler til alle enhetene vi produserer. Ved reparasjonsspørsmål ber vi om å kontakte salgsavdelingen vår, som hjelper og betjener deg hverdager kl 8:00-16:00.

Våre selgere gir deg veiledning ved spørsmål angående service, og du kan avtale tid for service med dem dersom du trenger det. Med hensyn til reservedelenes tilgjengeligheten, hvor mye saken haster samt kundens ønsker prøver vi å finne et tidspunkt for service så snart som mulig.

Ved servicetilfeller ber vi om å finne frem opplysningene om innredningsenheten eller maskinen det gjelder, slik at vi kan oppklare enhetens historie og komponenter.

Våre reparatører arbeider fra fabrikken vår på adressen Tempo 4, Järvenpää over hele Finland.

Vi anbefaler ikke å utføre noen forandringer på produktene.

Det er strengt forbudt å reparere elektriske komponenter på egen hånd – kontakt produsenten.

Ødelagte deler må skiftes ut med nye – kontakt produsenten.

Vi leverer reservedeler til alle produktene vi produserer – kontakt produsenten.