Utslagsbrønnene er utviklet i løpet av årene i tett samarbeid med kundene våre, og i dag har vi tre modeller av disse. Nedenfor finner du mer informasjon om de forskjellige modellene.

Utslagsbrønnene brukes til å skylle fast og flytende kloakkavfall ut i kloakken. I brønnen kan man tømme pussbekken, flasker o.l. og avfallet skylles ned ved hjelp av skylleventilen.

En luktlås i plast følger med brønnen.

Utslagsbrønn 3070

Enheten passer til steder hvor man tømmer fast og flytende kloakkavfall ut i kloakken, hvor avfallet skylles ut i kloakken ved hjelp av kantspyling.

Utslagsbrønnen 3070 brukes bl.a. på bensinstasjoner og campingplasser for tømming av septiktanker.

 • Mål: 550x600x900 mm
 • Arbeidshøyde: 800 mm
 • Avløpsrørets Ø: 110 mm
 • Utstyr: hengslet rist eller lokk
Utslagsbrønn 3070

Utslagsbrønn 3071

Utslagsbrønnen 3071 har i tillegg til kantskylling også flaske- og bunnskyllere, som man kan bruke til å skylle karet man tømmer i brønnen med.

Utslagsbrønnen 3071 brukes vanligvis bl.a. til tømming av bekken på skyllerom på sykehus.

 • Mål: 550x600x900 mm
 • Arbeidshøyde: 800 mm
 • Avløpsrørets diameter: 110 mm
 • Utstyr: hengslet rist eller lokk
Utslagsbrønn 3071

Utslagsbrønn 3071V

Utslagsbrønnen 3071V er utviklet fra modell 3071 for å gjøre det lettere å tømme karene i brønnen. Utslagsbrønnen med skrå kanter brukes mer og mer, fordi den er så enkel å bruke og har en bedre ergonomi.

 • Mål: 550x600x1000 mm
 • Arbeidshøyde: 700 mm, skrå forkant
 • Avløpsrørets diameter: 110 mm
Utslagsbrønn 3071V

Mer informasjon

Utslagsbrønnens skylleventil frigjør en stor mengde vann i brønnen på én gang, og for å oppnå en skikkelig skylling, må man tilføre kaldt vann med en DN28-kobling. Det anbefalte trykket i røret er 4,0-6,9 bar. Avløpsbrønnen kobles til et DN100-avløp.

Avløpsbrønnens ytre mål er 550x600x900 mm (modellene 3070 og 3071) samt 550x600x1000 (3071V).

Utslagsbrønnene lages i tre forskjellige modeller. Salgsavdelingen vår hjelper deg i å velge riktig modell.

VASK
Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

RENGJØRINGSMIDLER
Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.