Gulvbrønnene våre er laget ved dyptrekking av finsk rustfritt stål, som passer til å føre vekk vann som er egnet til kloakken.

Brønnene utstyres med tilpasningsenheter for gulvmaterialet, som gulvbelegg, keramisk gulv eller murgulv.

Gulvbrønnene våre er typetestede og –godkjente etter standarden SFS-EN 1253, testet av VTT (Finlands tekniske forskningssenter).

Brønnmodellene 9050, 9051, 9090 og 9091 fås også nå med en lav sedimentbeholder, og da passer de utmerket til bruk i storkjøkken.

HORISONTALE

Gulvbrønn 9050

Takket være det spesialformede kloakkrøret har man fått kloakkavløpet så langt opp som mulig når brønnens konstruksjonshøyde bare er 130 mm. Brønnen er utstyrt med fast vannlås med en gummipropp, som gjør rengjøringen lettere. Brønnen utstyres med det nødvendige utstyret for at brønnen også skal være vanntett mellom gulvmaterialet og brønnen.

Gulvbrønn 9050 Gulvbrønn 9050, med DN75-avløp

Gulvbrønn 9051

Takket være det spesialformede kloakkrøret har man fått kloakkavløpet så langt opp som mulig når brønnens konstruksjonshøyde bare er 180 mm. Brønnen er utstyrt med fast vannlås med en gummipropp, som gjør rengjøringen lettere. Brønnen utstyres med det som er nødvendig for at brønnen også skal være vanntett mellom gulvmaterialet og brønnen.

Gulvbrønn 9051 Gulvbrønn 9051, med DN110-avløp

VERTIKALE MODELLER

Vertikal gulvbrønn 9090

På grunn av konstruksjonen gjør en vertikal gulvbrønn det mulig å bruke en løs og effektiv luktlås, som gjør rengjøringen lettere. Brønnen utstyres med det som er nødvendig for at brønnen også er vanntett mellom gulvmaterialet og brønnen.

Vertikal gulvbrønn 9090 Vertikal gulvbrønn 9090, med DN75-avløp

Vertikal gulvbrønn 9091

Når det gjelder konstruksjonen, er det mulig å bruke en løs og fungerende luktlås på en vertikal gulvbrønn, og dette gjør rengjøringen lettere. Brønnen utstyres med det som er nødvendig for at brønnen også skal være vanntett mellom gulvmaterialet og brønnen

Vertikal gulvbrønn 9091 Vertikal gulvbrønn 9091, med DN110-avløp

Sedimentbeholdere

Sedimentbeholdere Sedimentbeholdere til horisontale og vertikale gulvbrønner.

Mer informasjon

Silens materialtykkelse er 3,0 mm. Lokket lages også for å tåle pumpevogner (5,0 mm) og trucktrafikk (8,0 mm). Ved behov kan l okket også lages med skruefeste.

Man kan sveise sidekoblingen DN32 eller DN50 til brønnen. Ved bruk av DN50-sidekoblingen utstyres brønnen med en fast forhøyningsring.

Til standardleveransen hører det med en brønn med isolasjon som passer til overflatematerialet samt et lokk.
For bestillingen av brønnen må man kontrollere gulvets overflatemateriale, slik at vi kan lage den riktige isoleringen til brønnen på fabrikken.
Husk også å spørre om størrelsen på en eventuell ekstrakobling samt retningen for avløpet.

Det viktigste vedlikeholdstiltaket for brønnene er rengjøring.
Luktlåsplaten i brønnen har en gummipropp, og ved å fjerne denne kan man åpne en tilstoppelse i avløpet.Til slutt setter man gummiproppen og lokket på plass.
Dette gjelder alle Kavikas gulvbrønner, avfalls- og sandutskillere, terskelbrønner og gulvrenner. I tillegg til rengjøringen må brukeren sørge for at det alltid er tilstrekkelig med vann i brønnen. Da fungerer vannlåsene feilfritt. Vannet hindrer også at smusset setter seg fast i brønnen.