Sorteringsrullebånd

Sorteringsrullebåndet monteres til oppvaskmaskinen, kobling til maskinen enten på venstre eller høyre side.

Leveres enten med lange eller korte ruller etter kundens valg og behov. Rullene og avfallssilen er lette å ta løs for rengjøring.

Ekstrautstyr: grensebryter, kurvledere, hyllerist, kurvspor og hjulserie.

Sving til rullebåndet

Svingen til rullebåndet er en enhet som danner en slakk 90 ° vinkel, som monteres til oppvaskmaskinen, kobling til maskinen enten på venstre eller høyre side.

Leveres med korte ruller. Rullene og avfallssilen er lette å ta løs for rengjøring.

Ekstrautstyr: grensebryter, kurvledere, hyllerist, kurvspor og hjulserie.