Håndhygienepost

Håndhygienepostene våre er utviklet for å brukes på steder hvor man trenger et stilig og hygienisk sted for håndvask. Det vanligste bruksstedet er frukt- og grønnsaksavdelingen i butikker til kundenes bruk, eller i kjøtt- og fiskeavdelingen til personalets bruk.

På håndhygieneposten brukes det 60 mm forhøying av den bakre kanten og en vask som passer til håndvask. Kranen leveres som separat bestilling.

Standardmålene er 400x600x900 mm, og produktet lages også etter spesialmål.

Under vasken er det et skap til avfallsdunk. På bildet ser man én modell som lages, men det leverte produktet kan avvike litt fra bildet.

Håndhygienepost

Mer informasjon

Det er plass til å legge vannrørene bak i skapet nedenfra og opp til kranen. Lages også etter egne mål.

Leveransen inneholder ikke blander dersom man ikke har bestilt dette separat.

VASK
Enhetene i rustfritt stål samt de andre produktene må rengjøres regelmessig, slik at de ikke ruster. Til rengjøring av rustfritt stål holder det vanligvis med rent vann, og i spesielle tilfeller kan man bruke varmt vann og damp.

Urenheter som har satt seg fast og lag med smuss kan man for eksempel fjerne ved hjelp av en slipeduk. NB! Slipeduken må være uten jern. Det lønner seg å prøve behandlingen på et mer usynlig sted på produktet først.

RENGJØRINGSMIDLER
Til rengjøringen av rustfritt stål kan man bruke vanlig rengjøringspulver eller storvaskemidler, som f.eks. soda, boraks eller natriumperborat.

Alkaliske løsninger, som for eksempel soda- og ammoniakkløsinger og fortynnet natronlut, kan brukes til å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann.

Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av rustfritt stål.

DESINFISERING
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes til desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller kaliumhypokloritt. Disse stoffene er likevel skadelige for rusfritt stål, for de kan lett forårsake groptæring. Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelige. Det rimeligste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger.

BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra overflaten av stålet, og skylling med rikelig vann er som oftest tilstrekkelig. Etter at bruk av sure vaskemidler må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende løsning, som for eksempel soda.

Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstruksjonene blir fulgt.