Høy kvalitet – med ansvar for miljøet

ISO 9001 sertifikatet for kvalitetsstyringssystemerer et bevis at Kavika forplikter seg til å utøve og utvikle en hensiktsmessig virksomhet med et høyt nivå.

Råstoffet til produktene våre, rustfri eller syrefast stål, er solid og har en lang levetid. Derfor passer det godt til bruk på steder som er planlagt med tanke på livssyklusmodellen.

Stålmøblene vi produserer er et fullstendig resirkulerbart materiale når de kommer til slutten av brukstiden. Alt materiale som blir til overs i produksjonen av deler i produksjonsprosessen blir resirkulert og gjenbrukt.

Vi sørger for utnyttelse at pakninger vi leverer på markedet i samsvar med EU-direktivene, avfallsloven samt regjeringens bestemmelser og reguleringer.

Typegodkjente produkter

Kavikas produkter er et sikkert valg ved bygging.

VTT (den finske statens tekniske forskningssenter) har den 3.3.2009 gitt den finske typegodkjennelsen (STF) for gulvbrønnene fra Kavika Oy. Sertifiseringen gjelder gulvbrønnmodellene 9050, 9051, 9090 og 9091.