Handtvättställ

Våra handtvättställ är avsedda att användas i utrymmen där det behövs eleganta och hygieniska lösningar för handtvätt. Används oftast i butiker på frukt- och grönsaksavdelningen (för kundbruk) eller på kött- och fiskavdelningen (för personalbruk).

Tvättstället har en upphöjd bakkant på 60 mm och en vask som lämpar sig för handtvätt. Kran beställs separat.

Standardmått 400x600x900 mm, tillverkas även enligt måttbeställning.

Under vasken finns ett skåp avsett för avfallskärl. Bilden visar en av våra modeller. Den produkt som levereras kan avvika något från produkten på bilden.

Handtvättställ

Tilläggsinformation

I den bakre delen av skåpet finns utrymme för de rör som leder vattnet till kranen underifrån. Tillverkas också enligt specialmått.

Blandare ingår inte i leveransen, om en sådan inte beställs separat

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.