Städskåp används i många olika typer av utrymmen där man behöver förvara städredskap i närheten av en arbetsstation men ändå utom synhåll, och där det inte är möjligt att bygga ett separat rum. Städskåp av rostfritt stål är ett hygieniskt alternativ även inom exempelvis livsmedelsindustrin.

Städskåpen tillverkades ursprungligen som väggfasta för att underlätta städningen. Numera tillverkar vi både väggfasta och fristående modeller.

Städskåp tillverkas med en eller två dörrar och kan vid behov göras låsbara.

Städskåp 5100, med en dörr

Mått 600x600x2000 mm

STANDARDLEVERANS:
 • mellanhylla
 • 2 st. sidohyllor, i en av sidohyllorna finns ett borstställ med 3 trattar
 • väggfast, fås även med 150 mm höga ben
TILLÄGGSUTRUSTING:
 • Vask 7010
 • Kran Oras Vega
 • Torkställning med 4 stänger
 • Redskapsställning med 3 hållare
 • Eluppvärmd handdukstork

P.g.a. det begränsade utrymmet utrustas modellen med en dörr med antingen en eluppvärmd handdukstork eller en torkställning.

Städskåp 5100, med en dörr

Städskåp 5100, med två dörrar

Mått 800x600x2000 mm

STANDARDLEVERANS:
 • mellanhylla
 • 3 st. sidohyllor, i en av sidohyllorna finns ett borstställ med 3 trattar
 • väggfast, fås även med 150 mm höga ben
TILLÄGGSUTRUSTING:
 • Flatbottnad vask
 • Kran Oras Vega
 • Torkställning med 4 stänger
 • Redskapsställning med 3 hållare
 • Eluppvärmd handdukstork
Städskåp 5100, med två dörrar

Tilläggsinformation

Skåp med standardmått tillverkas med en eller två dörrar. Skåpdörrarna har en dubbel konstruktion, vilket gör dem stabila och hållbara.

Kan på begäran förses med lås och/eller städskåpsutrustning. Kan även tillverkas enligt specialmått.

När du beställer ett skåp bör du kontrollera skåpets mått (bredd x djup x höjd), samt eventuell tilläggsutrustning som behövs i skåpet. Om skåpet har endast en dörr bör du också kontrollera åt vilket håll dörren ska öppnas.

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.