Dialysvask

Vasken har utvecklats i samarbete med experter inom området. Den placeras i dialysapparatens omedelbara närhet, och de slaggprodukter och den överflödiga vätska som avlägsnas från blodet i samband med dialysen leds ner i vasken.

Dialysvask