Sandfång 9055 är avsett att underlätta rengöringen i hinderfria entréutrymmen.

Entrégaller och sandfång 9065 skapar en säker och hinderfri ingång för rörelsehindrade.

Försköljningsvask 7125 är avsedd att användas till klädvård på servicehem.

Sandfång 9055

Underlättar rengöringen vid entrén

Produkten förbättrar funktionaliteten och underlättar underhållet i entréutrymmen i olika offentliga byggnader och exempelvis servicehem. Produkten lämpar sig i enlighet med Design for All-principen för allt hinderfritt byggande och kan exempelvis användas i kontor, affärslokaler och vanliga bostäder.

Produkten kompletterar Kavikas lösningar för hinderfritt boende i boendemiljöer för rörelsehindrade, exempelvis servicehem.

Rfs-sandfång 9055 är ett sandfång med avlopp som tillverkas enligt angivna mått. Intervallet mellan storlekarna är 100 mm. Produkten är utrustad med en sandavskiljarbrunn och ett tätt rfs-galler.

Sandfång 9055

Entrégaller och sandfång 9065

En trygg och hinderfri ingång för funktionshindrade

Entrégaller och sandfång 9065, som är en av produktlösningarna för hinderfritt boende, skapar en säker och hinderfri ingång för rörelsehindrade och underlättar användningen av hjälpmedel. Produkten är avsedd att förbättra funktionaliteten och underlätta underhållet i entréutrymmen i olika offentliga byggnader och exempelvis servicehem. Produkten lämpar sig i enlighet med Design for All-principen för allt hinderfritt byggande och kan exempelvis användas i kontor, affärslokaler och vanliga bostäder.

Produktlösningen förhindrar isbildning och ansamling av snö vid ingången på vintern.
Entrégaller och sandfång 9065 är försett med avlopp och dimensioneras för att passa utrymmet i fråga. Intervallet mellan storlekarna är 100 mm.

Produkten är utrustad med en sandavskiljarbrunn och ett tätt rfs-halkskyddsgaller.

Det finns även möjlighet att installera värmekablar.

Värmekablarna måste beaktas vid elplaneringen och -installationen samt vid leveransen av utrustningen.

De rekommenderade måtten för ett rullstolsanpassat sandfång är 1500×1200 mm, eftersom en rullstolsanpassad hinderfri ytterdörr är minst 1100 mm bred. De rekommenderade minimimåtten är 1000×600 mm.

Försköljningsbänk 7125

Försköljningsbänk 7125, som är särskilt utvecklad för serviceboenden, förenklar klädvården och lämpar sig utmärkt i specialanpassade bostäder för funktionshindrade.

I vasken kan man använda ett vanligt 50-millimetersavlopp eller ett större 75- eller 110-millimetersavlopp. Bänken är utrustad med en handdusch som underlättar arbetet.

Fås som höger- eller vänsterhänt modell.

Av hygienskäl monteras kranen på väggpanelen eller på upphöjningen och handduschen på upphöjningen. Duschslangen placeras under vasken, även detta av hygienskäl. Kran och handdusch beställs separat.

Försköljningsbänk 7125 fås i olika bredder. Breddintervallet är 800–1200 mm och intervallet mellan storlekarna är 100 mm. Ytan är 500 mm djup och har dessutom en upphöjning på 100 mm.

Försköljningsbänk 7125