Kvalitet och miljövänlighet

ISO 9001-kvalitetscertifieringen är ett bevis på Kavikas långsiktiga engagemang för konsekvent och högklassig affärsverksamhet och -utveckling.

Rostfritt eller syrafast stål, som vi använder i våra produkter, är ett hållbart material med lång livslängd. Det passar därför bra i utrymmen som planerats enligt livscykelmodellen.

Våra stålprodukter är fullt återvinningsbara. Allt material som blir över i vår produktion återvinns och används på nytt.

Vi ansvarar för att de förpackningar vi släpper ut på marknaden tas om hand i enlighet med EU:s direktiv, avfallslagen och regeringens beslut och förordningar.

Typgodkända produkter

Kavikas produkter är ett tryggt val för byggherrar.

Teknologiska forskningscentralen VTT har 3.3.2009 beviljat ett typgodkännande för Kavika Oy:s golvbrunnar. Certifieringen gäller golvbrunnsmodellerna 9050, 9051, 9090 och 9091.