Bord med skjutdörrar

Bord med skjutdörrar används i trånga utrymmen där traditionella skåpdörrar med gångjärn är opraktiska. Bord med skjutdörrar är praktiska exempelvis i butiker. Hela bordets bas består av skjutdörrsskåp.

På begäran kan bordet förses med rundade hörn och/eller pelarfördjupningar.

Bordsytan kan förses med en eller flera vaskar. Bordet kan förses med en upphöjd bakkant på 60 mm och hål för avfallskärl kan göras vid behov. Alla våra bord har justerbara ben.

Bord med skjutdörrar

Tilläggsinformation

Bord med skjutdörrar tillverkas alltid enligt angivna mått. Bordsskivans djup är vanligen 600 mm, 650 mm eller 700 mm, enligt behov. Eftersom en skjutdörr tar plats även i sidled är det inte ändamålsenligt att tillverka skjutdörrsbord på under 800 mm.

När du beställer ett bord bör du kontrollera dess mått (bredd x djup x höjd) samt vaskarnas antal, storlek och placering.

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter