Fördiskmaskiner

Våra fördiskmaskiner är avsedda för försköljning av kärl och bestick i storkök.

Fördiskmaskinen kopplas ihop med det automatiska kärlreturneringssystemet som transporterar diskkorgarna genom maskinen. Apparaten placeras före diskmaskinen och ersätter den manuella försköljningen.

Vaskens rundade hörn och de löstagbara slamhinkarna, silarna och tvättarmarna underlättar rengöringen av maskinen.

Fördiskmaskiner

Tilläggsinformation

Rengöring

Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas. Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas från den rostfria stålytan exempelvis med hjälp av en smärgelduk.

Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

Den rundade vasken, de löstagbara tvättarmarna, bräddavloppsröret, pumpens sil, gummigardinen och slamhinkarna är enkla att hålla rena. Du lösgör diskarmarna genom att öppna låset. Ovan nämnda delar ska rengöras regelbundet.

Magnetflottörens rör ska rengöras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa vattentillförseln till pumpen. Det räcker att rengöra röret på utsidan med en borste och på insidan i den mån det är möjligt.

Maskinen är konstruerad så att man ska komma åt den med städredskap även underifrån. Detta gör den enklare att hålla ren.

Om maskinen tas ur drift för en längre tid ska den rengöras omsorgsfullt.

Rengöringsmedel

Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

Desinfektion

Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin.

Underhåll och reparation

För att undvika skador och maskinfel bör du överlåta eventuella reparationer av maskinen till en expert.

Vi underhåller och tillhandahåller reservdelar till alla våra produkter. Om du behöver hjälp med underhållet ber vi dig kontakta vår kundtjänst, som står till tjänst på vardagar mellan 8.00 och 16.00.

Våra försäljare ger råd om underhåll och kan vid behov boka in ett servicebesök. Vi strävar efter att hitta den tidigaste möjliga tidpunkten med tanke på hur brådskande ärendet är, tillgången på reservdelar och kundens önskemål.

När produkten ska underhållas ber vi dig att i förväg ta fram information om dess historia och komponenter.

Vår servicepersonal arbetar i vår fabrik Tempo 4, Träskända, men gör besök över hela Finland.

 Egna modifieringar av produkten rekommenderas inte.

Att reparera elektriska komponenter på egen hand är absolut förbjudet – kontakta tillverkaren.

Trasiga delar ska bytas ut – kontakta tillverkaren

Vi tillhandahåller reservdelar till alla våra produkter – kontakta tillverkaren.