Rundbrunnar tillverkas av rostfritt stål och kan användas i många olika typer av utrymmen, exempelvis storkök. I rundbrunnen används ett sillock som hindrar största delen av det fasta avfallet från att rinna ner i brunnen. Brunnen är försedd med en rymlig slamhink som går att tömma, och som fångar upp det fasta avfallet.
Om man vill att rundbrunnen även ska fånga upp skräp och annat fast avfall kan den förses med en DN32- eller DN50-tilläggsanslutning.

MED SIDOUTLOPP

Rundbrunn 9080

En inhemsk rundbrunn med sidoutlopp, tillverkad av rostfritt stål och försedd med ett perforerat rfs-sillock och en löstagbar rfs-slamhink på ca 9 liter.  I vattenlåset finns en gummiplugg som underlättar rengöringen av brunnen.

Brunnarna anpassas för plastgolv, keramiska golv eller massagolv beroende på golvmaterialet i det utrymme där de ska installeras. Vi tillverkar brunnar också för ovanligare golvmaterial såsom Altro Safety eller tjocka plattor (marmor, mosaikbetong, torrpressade plattor).

Rundbrunnar används bl.a. i storhushåll och badrum, inom livsmedelsindustrin och i offentliga byggnader.

Rundbrunn 9080 Rundbrunn 9080 med DN75-utlopp

Rundbrunn 9081

En inhemsk rundbrunn med sidoutlopp, tillverkad av rostfritt stål och försedd med ett perforerat rfs-sillock och en löstagbar rfs-slamhink på ca 9 liter. I vattenlåset finns en gummiplugg som underlättar rengöringen av brunnen.

Brunnarna anpassas för plastgolv, keramiska golv eller massagolv beroende på golvmaterialet i det utrymme där de ska installeras. Vi tillverkar brunnar också för ovanligare golvmaterial såsom Altro Safety eller tjocka plattor (marmor, mosaikbetong, torrpressade plattor).

Rundbrunnar används bl.a. i storhushåll och badrum, inom livsmedelsindustrin och i offentliga byggnader.

Rundbrunn 9081 Rundbrunn 9081 med DN110-utlopp

MED BOTTENUTLOPP

Rundbrunn 9082

En inhemsk rundbrunn med bottenutlopp, tillverkad av rostfritt stål och försedd med ett perforerat rfs-sillock och en löstagbar rfs-slamhink på ca 6 liter.  I vattenlåset finns en gummiplugg som underlättar rengöringen av brunnen.

Brunnarna anpassas för plastgolv, keramiska golv eller massagolv beroende på golvmaterialet i det utrymme där de ska installeras. Vi tillverkar brunnar också för ovanligare golvmaterial såsom Altro Safety eller tjocka plattor (marmor, mosaikbetong, torrpressade plattor).

Rundbrunnar används bl.a. i storhushåll och badrum, inom livsmedelsindustrin och i offentliga byggnader.

Rundbrunn 9082 Rundbrunn 9082 med DN110-utlopp

Rundbrunn 9083

En inhemsk rundbrunn med bottenutlopp, tillverkad av rostfritt stål och försedd med ett perforerat rfs-sillock och en löstagbar rfs-slamhink på ca 6 liter.  I vattenlåset finns en gummiplugg som underlättar rengöringen av brunnen.

Brunnarna anpassas för plastgolv, keramiska golv eller massagolv beroende på golvmaterialet i det utrymme där de ska installeras. Vi tillverkar brunnar också för ovanligare golvmaterial såsom Altro Safety eller tjocka plattor (marmor, mosaikbetong, torrpressade plattor).

Rundbrunnar används bl.a. i storhushåll och badrum, inom livsmedelsindustrin och i offentliga byggnader.

Rundbrunn 9083 Rundbrunn 9083 med DN110-utlopp

Tilläggsinformation

Sillockets materialtjocklek är 3,0 mm. Tillverkas även i en palltruckssäker variant på 5,0 mm och i en s.k. trucksäker variant på 8,0 mm.
Locket kan även tillverkas i en skruvmonterad version.
Brunnen kan förses med en sidoanslutning med diametern 32 eller 50 mm och förses då med en fast förhöjningsring.

I standardleveransen ingår en brunn med vattenisoleringsfläns anpassad till det aktuella golvmaterialet, löstagbar slamhink och sillock.
Innan du beställer en brunn bör du ta reda på golvets ytmaterial, så att brunnen kan förses med rätt typ av vattenisolering på fabriken.
Kom även ihåg att fråga om den eventuella tilläggsanslutningens storlek och riktning i förhållande till avloppet.

Den viktigaste underhållsåtgärden är att hålla brunnen ren.
I brunnens stanklås finns en gummiplugg som kan tas bort om avloppet behöver rensas.
Till slut sätts gummipluggen och sillocket på plats.
Detta gäller alla Kavikas golvbrunnar, skräp- och sandavskiljare, spärrännor och golvkar. Användaren bör även se till att det alltid finns tillräckligt med vatten i brunnen. Då fungerar vattenlåsen som de ska. Vattnet förhindrar också att smuts torkar fast i brunnen.