Hyllorna är gjorda av 18/8-stål och väggskenorna och konsolerna av anodiserat aluminium.
Hyllorna planeras enligt kundens behov, och antalet hyllplan kan väljas fritt.

Vägghylla 5020

Våra vägghyllor kan justeras fritt.

Hyllan kan förses med perforerade hyllor, gallerhyllor eller planhyllor, och olika typer av hyllor kan även kombineras till en lämplig helhet.

Hyllornas väggskenor och konsoler är gjorda av anodiserat aluminium.

Vägghylla 5020 Vägghylla med plan- och gallerhyllor

Tilläggsinformation

Vägghyllorna tillverkas enligt angivna mått. Hyllor som är över 2800 mm långa tillverkas i flera delar. Antalet väggskenor och konsoler avgörs av hyllans längd. Hyllornas standarddjup är 250, 300, 350 och 400 mm.

Hyllkonsoler finns även i en robustare modell som kan användas om hyllan ska bära tungt. Om du vill ha djupare hyllor rekommenderar vi golvhyllor.

När du beställer en hylla bör du kontrollera dess mått (längd x bredd x höjd) samt hyllplanens typ. Standardbredderna är 250, 300, 350 och 400 mm. Hyllkonsoler finns även i en robustare modell som kan användas om hyllan ska bära tungt. Om man på förhand vet att hyllan ska bära tungt bör detta nämnas i beställningsskedet.

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.