Spärränna 9057 är utformad för att möjliggöra hinderfri passage och utvecklades ursprungligen med tanke på rörelsehindrade. Den används i stället för en tröskel för att avskilja våta och torra utrymmen från varandra, och hindrar vatten från att läcka ut ur våtutrymmet. Som lock till spärränna 9057 används en perforerad täckplatta.

Spärränna 9058 lämpar sig exempelvis för storkök, eftersom rutgaller 9054 används som lock. Spärrännan gör det enklare att flytta exempelvis vagnar mellan olika rum.

Båda spärrännorna lämpar sig utmärkt för Väinö Korpinen Oy:s Gaius-badrumslösningsmodeller i både nybyggen och renoveringsobjekt tak vare sin låga konstruktion.

Läs också om spärrännorna 9059 och 9059V, som möjliggör hinderfria helhetslösningar i våtutrymmen.

Spärränna 9057

Spärränna 9057 är försedd med en perforerad täckplatta som tillåter vatten att rinna ner i brunnen. Tack vare sitt eleganta utseende och sin funktionalitet lämpar sig det perforerade locket särskilt väl för privata hushåll. Med hjälp av spärrännor kan våtutrymmen göras hinderfria.

Spärrännor tillverkas i olika storlekar för att passa olika dörröppningar. Vi tillverkar även spärrännor med DN50-utlopp.

Spärränna 9057

Spärränna 9058

Spärränna 9058 är försedd med rutgaller 9054, som lämpar sig särskilt väl i storkök och andra yrkesmässigt använda lokaler. Spärrännan möjliggör en hinderfri passage, vilket gör det enklare att flytta exempelvis vagnar mellan olika rum.

Spärrännor tillverkas i olika storlekar för att passa olika dörröppningar. Vi tillverkar även spärrännor med DN50-utlopp.

Spärränna 9058

Tilläggsinformation

Spärrännorna tillverkas med raka DN32- eller DN50-avlopp. Brunnen blir därför låg och kan gjutas som ytgjutning. Avloppets riktning kan väljas i enlighet med behoven.

För kombinerad toalett och badrum rekommenderar vi spärränna 9057 med lock av perforerad plåt. För storkök och motsvarande utrymmen rekommenderar vi spärränna 9058 med rutgallerlock 9054.

För kombinerad toalett och badrum rekommenderar vi spärränna 9057 med lock av perforerad plåt. För storkök och motsvarande utrymmen rekommenderar vi spärränna 9058 med rutgallerlock 9054.

Innan du beställer, kontrollera hur spärrännan är avsedd att installeras och hur mycket utrymme som finns tillgängligt, så att spärrännan kan tillverkas enligt rätt mått.

Den viktigaste underhållsåtgärden är att hålla brunnen ren.
Till slut sätts gummipluggen och sillocket på plats.
Detta gäller alla Kavikas golvbrunnar, skräp- och sandavskiljare, spärrännor och golvkar.Användaren bör även se till att det alltid finns tillräckligt med vatten i brunnen. Då fungerar vattenlåsen som de ska. Vattnet förhindrar också att smuts torkar fast i brunnen.