Golvkar 9056 är avsedd för tömning av grytor i storkök. Golvkar används också ofta vid grovingångar, där de effektivt hindrar smuts från att dras in i övriga rum. De kan användas i olika typer av utrymmen, såsom exempelvis vårdhem, daghem, affärscentra, på flygplatser och i offentliga byggnader.

Golvkar 9056

På fabriken monterar man en lämplig brunn i botten av golvkaret. I storkök används såväl vanliga brunnar som rundbrunnar, i groventréer ofta sandavskiljarbrunnar.

Golvkarets minimimått är 400 x 400 mm, och intervallet mellan storlekarna är 100 mm.

Golvkar 9056

Tilläggsinformation

Golvkar tillverkas enligt angivna mått. Golvkaret är normalt 50 mm djupt vid kanten, men även golvkar med andra djup tillverkas vid behov. Brunnens avlopp kan placeras på lång- eller kortsidan enligt behov. Till golvkaret används normalt rutgaller 9054, som håller att gå på.

Standardleveransen omfattar ett golvkar med för golvmaterialet lämplig vattenisolering, en lämplig golvbrunn ur Kavikas sortiment som svetsats fast i karets botten samt rfs-rutgaller 9054.
Innan du beställer ett golvkar bör du ta reda på golvets ytmaterial, så att brunnen kan förses med rätt typ av vattenisolering på fabriken. Kontrollera även avloppets riktning.
Kom även ihåg att fråga om den eventuella tilläggsanslutningens storlek och riktning i förhållande till avloppet.

Den viktigaste underhållsåtgärden är att hålla brunnen ren.
I brunnens stanklås finns en gummiplugg som kan tas bort om avloppet behöver rensas. Till slut sätts gummipluggen och sillocket på plats.
Detta gäller alla Kavikas golvbrunnar, skräp- och sandavskiljare, spärrännor och golvkar. Användaren bör även se till att det alltid finns tillräckligt med vatten i brunnen. Då fungerar vattenlåsen som de ska. Vattnet förhindrar också att smuts torkar fast i brunnen.