Våra inhemska golvbrunnar är tillverkade av rostfritt stål och lämpar sig för att avlägsna avloppsdugligt vatten.

Brunnarna anpassas för plastgolv, keramiska golv eller massagolv beroende på golvmaterialet i det utrymme där de ska installeras.

Våra golvbrunnar är typtestade och -godkända enligt SFS-EN 1253-standarden, testare VTT.

Golvbrunnsmodellerna 9050, 9051, 9090 och 9091 fås nu även med lägre slamhinkar som lämpar sig särskilt bra i professionella kök.

MED SIDOUTLOPP

Golvbrunn 9050

Tack vare det specialdesignade avloppsröret har avloppsöppningen kunnat placeras så högt som möjligt, och brunnens höjd är endast 130 mm. Brunnen är utrustad med ett fast vattenlås med en gummiplugg som underlättar rengöringen. För att säkerställa vattentätheten även mellan brunnen och golvmaterialet anpassas brunnen redan på fabriken till önskat golvmaterial.

Golvbrunn 9050 Golvbrunn 9050 med DN75-utlopp

Golvbrunn 9051

Tack vare det specialdesignade avloppsröret har avloppsöppningen kunnat placeras så högt som möjligt, och brunnens höjd är endast 180 mm. Brunnen är utrustad med ett fast vattenlås med en gummiplugg som underlättar rengöringen. För att säkerställa vattentätheten även mellan brunnen och golvmaterialet anpassas brunnen redan på fabriken till önskat golvmaterial.

Golvbrunn 9051 Golvbrunn 9051 med DN110-utlopp

MED BOTTENUTLOPP

Golvbrunn med bottenutlopp 9090

Tack vare sin konstruktion kan denna typ av golvbrunn förses med ett praktiskt löstagbart stanklås, som är enkelt att rengöra. För att säkerställa vattentätheten även mellan brunnen och golvmaterialet anpassas brunnen redan på fabriken till önskat golvmaterial.

Golvbrunn med bottenutlopp 9090 Golvbrunn med bottenutlopp 9090 med DN75-utlopp

Golvbrunn med bottenutlopp 9091

Tack vare sin konstruktion kan denna typ av golvbrunn förses med ett praktiskt löstagbart stanklås, som är enkelt att rengöra. För att säkerställa vattentätheten även mellan brunnen och golvmaterialet anpassas brunnen redan på fabriken till önskat golvmaterial.

Golvbrunn med bottenutlopp 9091 Golvbrunn med bottenutlopp 9091 med DN110-utlopp

Slamhinkar

Slamhinkar Slamhinkar för golvbrunnar med sido- eller bottenutlopp.

Tilläggsinformation

Sillockets materialtjocklek är 3,0 mm. Tillverkas även i en palltruckssäker variant på 5,0 mm och i en s.k. trucksäker variant på 8,0 mm. Locket kan även tillverkas i en skruvmonterad version.

Brunnen kan förses med sidoanslutning DN32 eller DN50. Om sidoanslutning DN50 används förses brunnen med en fast förhöjningsring.

Till standardleveransen hör golvbrunn med för golvmaterialet lämplig vattenisolering samt sillock.
Innan du beställer en brunn bör du ta reda på golvets ytmaterial, så att brunnen kan förses med rätt typ av vattenisolering på fabriken.

Kom även ihåg att fråga om den eventuella tilläggsanslutningens storlek och riktning i förhållande till avloppet.

Den viktigaste underhållsåtgärden är att hålla brunnen ren.
I brunnens stanklås finns en gummiplugg som kan tas bort om avloppet behöver rensas.
Till slut sätts gummipluggen och sillocket på plats.
Detta gäller alla Kavikas golvbrunnar, skräp- och sandavskiljare, spärrännor och golvkar. Användaren bör även se till att det alltid finns tillräckligt med vatten i brunnen. Då fungerar vattenlåsen som de ska. Vattnet förhindrar också att smuts torkar fast i brunnen.