De ställbara borden är utformade för att förbättra ergonomin på arbetsplatsen. Bordets höjd kan justeras för att passa personer av olika längd, vilket gör det möjligt för var och en att arbeta i en ergonomisk ställning.

Vårt dotterbolag Kailin Oy erbjuder också vagnar med ställbar höjd. Läs mer på: www.kailin.fi/vagnar

Bord med ställbar höjd

Bordens längd avgörs alltid av kundens behov. Höjdjusteringen görs med hjälp av en elektrisk lyftmekanism och justeringsområdet är 200 mm. Hyllor eller lådor kan monteras under bordet; alternativt kan man lämna utrymmet tomt för att ge plats för vagnar.

Bord med ställbar höjd Bord med ställbar höjd, upphöjd bakkant, gallerhylla i ett plan

Tilläggsinformation

Bordets höjd kan justeras mellan 700 och 900 mm till en ergonomisk arbetshöjd. Vi kan även tillverka bord som kan göras lägre. Bordets mått kan väljas fritt. Vid behov kan bordsskivan förses med en upphöjd bakkant.

Borden tillverkas enligt angivna mått. Kontrollera därför gärna måtten (längd x bredd x höjd) vid beställningen. Nämn gärna i beställningsskedet om bordet kommer att utsättas för hårt slitage.

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas från den rostfria stålytan exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

Bordets elektriska komponenter, såsom lyftmekanismen och kontrollpanelen, kan vanligen rengöras med en fuktig trasa. Envisa fläckar kan avlägsnas med hjälp av en mjuk borste, vatten och ett milt rengöringsmedel. Bordets elektriska komponenter är stänkvattenskyddade och får absolut inte rengöras med högtryckstvätt.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.