Vi tillverkar disk- och arbetsbänkar av både rostfritt och syrabeständigt stål efter behov. Våra skivor är speciellt utvecklade för professionellt bruk; de tål hårt slitage och är enkla att rengöra och därmed hygieniska. På begäran levererar vi även trä- och stenskivor samt plastskivor för livsmedelsindustrin.

Vid behov förses basen med skåp, lådenheter och ställ med GN-mått. Vi tillverkar även perforerade hyllor, gallerhyllor och planhyllor. För sjukhus erbjuder vi väggfasta bord utan bakre ben.

Våra vaskar, som även kan specialtillverkas enligt särskilt angivna mått, kan placeras enskilt, i par eller flera i rad.

Diskbord 5030/P

Du kan välja vaskar till diskbordet i listan över standardstorlekar eller måttbeställa vaskar. Vid behov förses vaskarna med bräddavlopp, som kopplas ihop med bottenventilerna.

Hyllor, brickställ, skåp och lådenheter till bordet finns i vårt sortiment. Våra skåp och lådor kan vid behov utrustas med lås.

Genom att kombinera olika basenheter skapar vi en helhet som motsvarar dina behov.

VASKSTORLEKAR:
 • 250 x 100 x 110 mm
 • 155 x 290 x 120 mm
 • 305 x 340 x 140 mm
 • 335 x 400 x 150 mm
 • 290 x 400 x 200 mm
 • 340 x 400 x 200 mm
 • 340 x 400 x 250 mm
 • 400 x 400 x 200 mm
 • 500 x 400 x 200 mm
 • 500 x 400 x 250 mm
 • 600 x 450 x 250 mm
 • 600 x 450 x 300 mm
Diskbord 5030/P Esimerkkikuva allaspöydästä kaapistolla ja säleritilähyllyllä

Arbetsbord 5030/T

Hyllor, brickställ, skåp och lådenheter till arbetsbordet finns i vårt sortiment. Våra skåp och lådor kan vid behov utrustas med lås.

Genom att kombinera olika basenheter skapar vi en helhet som motsvarar dina behov.

 

 

Arbetsbord 5030/T Esimerkkikuva työpöydästä kahdella tasohyllyllä

Basenheter

RLH = rostfri perforerad hylla
RH = rfs-gallerhylla
TH = rfs-planhylla
LLT3 = ställning för 3 skärbräden
LLT4 = ställning för 4 skärbräden
LLT5 = ställning för 5 skärbräden

J1 = rfs-ställ för GN-kärl

KA1 = rfs-skåp med en dörr, bredd 400 mm / vänster- och högerhänt
KA2 = rfs-skåp med två dörrar, bredd 800 mm
JK = avfallsskåp med glidskenor

L1 = rfs-draglåda
L3 = rfs-lådenhet med 3 lådor
L4 = rfs-lådenhet med 4 lådor

Basenheter Kuvassa reikälevy-, säleritilä- ja tasohyllyä sekä teline 4 leikkuulaudalle

Tilläggsinformation

Våra rfs-bord tillverkas alltid enligt angivna mått. Bordens utrustning kan därför alltid väljas utgående från behoven.

När du väljer vask bör du också ta hänsyn till det utrymme som behövs runtomkring vasken. Tillräckligt med utrymme måste reserveras för blandaren. Om bordet exempelvis är 600 mm brett, kan vasken som mest vara 400 mm bred.

Vid behov kan utrustningen förses med lås. Våra försäljare står till tjänst med mer information om specialbeställningar.

När du beställer ett bord bör du kontrollera dess mått (bredd x djup x höjd) samt vaskarnas antal, storlek och placering. Du bör också kontrollera vilka hyllor, skåp och lådor som behövs i basen innan du beställer.

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.