Sandavskiljarbrunnar används i olika typer av utrymmen där sand och annat fast avfall kan sköljas ner i avloppet. Brunnen är försedd med en rymlig slamhink som fångar upp det fasta avfallet. Sandavskiljarbrunnarna tillverkas av rostfritt stål eller på begäran av syrafast stål.

Om man vill att sandavskiljarbrunnen även ska fånga upp skräp och annat fast avfall kan den förses med en DN32- eller DN50-tilläggsanslutning.

MED SIDOUTLOPP

Sandavskiljarbrunn 9070

En inhemsk sandavskiljarbrunn med sidoutlopp, tillverkad av rostfritt stål och försedd med rfs-rutgaller 9054 och en löstagbar rfs-slamhink på ca 9 liter. Brunnen är försedd med DN75-utlopp.

Sandavskiljarbrunnar används i entréer och liknande utrymmen i bl.a. produktionsanläggningar, storkök och offentliga byggnader.

Sandavskiljarbrunn 9070 Sandavskiljarbrunn 9070 med DN75-utlopp.

Sandavskiljarbrunn 9071

En inhemsk sandavskiljarbrunn med sidoutlopp, tillverkad av rostfritt stål och försedd med rfs-rutgaller 9054 och en löstagbar rfs-slamhink på ca 9 liter. Brunnen är försedd med DN110-utlopp.

Sandavskiljarbrunnar används i entréer och liknande utrymmen i bl.a. produktionsanläggningar, storkök och offentliga byggnader.

Sandavskiljarbrunn 9071 Sandavskiljarbrunn 9071 med DN110-utlopp.

MED BOTTENUTLOPP

Sandavskiljarbrunn 9072

En inhemsk sandavskiljarbrunn med bottenutlopp, tillverkad av rostfritt stål och försedd med rfs-rutgaller 9054 och en löstagbar rfs-slamhink på ca 6 liter. Brunnen är försedd med DN75-utlopp.

Sandavskiljarbrunnar används i entréer och liknande utrymmen i bl.a. produktionsanläggningar, storkök och offentliga byggnader.

Sandavskiljarbrunn 9072 Sandavskiljarbrunn 9072 med DN75-utlopp.

Sandavskiljarbrunn 9073

En inhemsk sandavskiljarbrunn med bottenutlopp, tillverkad av rostfritt stål och försedd med rfs-rutgaller 9054 och en löstagbar rfs-slamhink på ca 6 liter. Brunnen är försedd med DN110-utlopp.

Sandavskiljarbrunnar används i entréer och liknande utrymmen i bl.a. produktionsanläggningar, storkök och offentliga byggnader.

Sandavskiljarbrunn 9073 Sandavskiljarbrunn 9073 med DN110-utlopp

Tilläggsinformation

Brunnarna anpassas för plastgolv, keramiska golv eller massagolv beroende på golvmaterialet i det utrymme där de ska installeras. Vi tillverkar brunnar också för ovanligare golvmaterial såsom Altro Safety eller tjocka plattor (marmor, mosaikbetong, torrpressade plattor).

Rutgallrets materialtjocklek är 2 mm, men det tillverkas även i en mer hållbar (s.k. trucksäker) variant.

Brunnen kan förses med en sidoanslutning som svetsas fast på sidan av brunnen eller genom slamhinken.  Sandavskiljarbrunnen kan kombineras med ett Kavika-golvkar.

Modellen med bottenutlopp har en lägre slamhink än modellen med sidoutlopp.

Till standardleveransen hör golvbrunn med för golvmaterialet lämplig vattenisolering, en löstagbar rfs-slamhink och ett rfs-galler.

Innan du beställer en brunn bör du ta reda på golvets ytmaterial, så att brunnen kan förses med rätt typ av vattenisolering på fabriken. Kom även ihåg att fråga om den eventuella tilläggsanslutningens storlek och riktning i förhållande till avloppet.

Den viktigaste underhållsåtgärden är att hålla brunnen ren.
I brunnens stanklås finns en gummiplugg som kan tas bort om avloppet behöver rensas.
Till slut sätts gummipluggen och sillocket på plats.
Detta gäller alla Kavikas golvbrunnar, skräp- och sandavskiljare, spärrännor och golvkar. Användaren bör även se till att det alltid finns tillräckligt med vatten i brunnen. Då fungerar vattenlåsen som de ska. Vattnet förhindrar också att smuts torkar fast i brunnen.