Rostfria golvskåp tillverkas med en eller två dörrar beroende på skåpets bredd och användningsområde. Du kan kombinera flera skåp ur vårt sortiment för att bygga upp en skåphelhet.

Golvskåpen kan utrustas med valfritt antal stegvis justerbara mellanhyllor eller annan utrustning.

Golvskåpen kan även vid behov förses med låsbara dörrar. Alla våra skåpdörrar av stål har en dubbel konstruktion. Skåpen har justerbara ben, vilket underlättar monteringen.

Golvskåp 5090

Rostfria golvskåp tillverkas med en eller två dörrar beroende på skåpets bredd och användningsområde. Du kan kombinera flera skåp ur vårt sortiment för att bygga upp en skåphelhet.

Golvskåpen kan utrustas med valfritt antal stegvis justerbara mellanhyllor eller annan utrustning.

Golvskåpen kan även vid behov förses med låsbara dörrar. Alla våra skåpdörrar av stål har en dubbel konstruktion. Skåpen har justerbara ben, vilket underlättar monteringen.

Golvskåp 5090

Tilläggsinformation

Skåp med standardmått tillverkas med en eller två dörrar. Skåpdörrarna har en dubbel konstruktion, vilket gör dem stabila och hållbara.

När du beställer ett skåp bör du kontrollera skåpets mått (bredd x djup x höjd), hyllornas typ och antal samt eventuell tilläggsutrustning som behövs i skåpet. Om skåpet har endast en dörr bör du också kontrollera åt vilket håll dörren ska öppnas.

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.