Kavikas väggnära brunnar 9059 och 9059V har utvecklats för att möjliggöra hinderfri passage i hemmet.
En väggnära brunn och spärränna 9057 bildar tillsammans en hinderfri helhet som gör det enklare för rörelsehindrade att ta sig fram och förbättrar säkerheten vid användning av hjälpmedel.

Väggnära brunnar lämpar sig utmärkt (bl.a. för Väinö Korpinen Oy:s Gaius-badrumslösningsmodeller) på serviceboenden eftersom de möjliggör fri passage för rörelsehindrade. De kan användas i vårdhem eller i enskilda bostäder, gruppbostäder eller bostadsgrupper planerade för rörelsehindrade, bl.a. enligt bostadsnätverksmodellen (länk till planeringsguiden på ARAs webbplats) . Tack vare sin låga konstruktion lämpar sig de väggnära brunnarna för alla våtutrymmen. De kan installeras i såväl nybyggen som renoveringsobjekt.

Väggnära brunn 9059 förses med en torrbrunn och väggnära brunn 9059V med en golvbrunn med vattenlås.

Väggnära brunn 9059

Väggnära brunn 9059 är en golvbrunn utrustad med torrbrunn. Brunnen är avsedd att placeras vid badrumsväggen, vilket möjliggör att hela badrumsgolvet lutar i riktning mot brunnen. Detta underlättar användningen av hjälpmedel, eftersom hjälpmedel står stadigare på ett jämnt lutande golv än på ett med traditionella golvbrunnslösningar vilket minskar fallrisken.

Väggnära brunn 9059

Väggnära brunn 9059V

Väggnära brunn 9059V är en golvbrunn med vattenlås. Brunnen är avsedd att placeras vid badrumsväggen, vilket möjliggör att hela badrumsgolvet lutar i riktning mot brunnen. Detta underlättar användningen av hjälpmedel, eftersom hjälpmedel står stadigare på ett jämnt lutande golv än på ett med traditionella golvbrunnslösningar vilket minskar fallrisken.

Väggnära brunn 9059V

Tilläggsinformation

Kavikas väggnära brunnar är under 140 mm breda, vilket gör det möjligt att installera brunnen mellan väggen och toalettstolen. Brunnens bakkant är upphöjd med 50 mm. Vi rekommenderar att brunnen dimensioneras så att det finns utrymme för golvplattor på båda sidorna om brunnen. Väggnära brunn 9059V är utrustad med vattenlås och väggnära brunn 9059 med torrbrunn. Avloppsröret kan placeras antingen i mitten eller på kortsidan.

Locket tillverkas i delar, vilket underlättar rengöringen av brunnen.