GARANTI

Garantitiden är 24 månader om inte annat avtalats. Garantitiden börjar den dag kunden godkänner och tar emot produkten.

Garantin omfattar alla material- och tillverkningsfel som upptäckts inom garantitiden, bortsett från fel som orsakats av användning i strid med bruksanvisningen eller annan felaktig användning eller andra yttre faktorer.

Kavika Oy strävar efter att utan dröjsmål reparera de fel som upptäckts under garantitiden eller leverera en ny produkt för att ersätta den felaktiga. Om ett fel upptäcks under garantitiden och det finns rimliga skäl att anta att samma fel kommer att uppstå även i andra produkter, kommer Kavika Oy att åtgärda felet i fråga i alla produkter som företaget levererat och ska leverera.

Kunden ska leverera produkten till den ort i Finland som Kavika angett för garantireparationen. Kavika Oy ansvarar för de transportkostnader och andra kostnader som garantireparationen medför. Mer detaljerad information om garantireparationer finns i avsnittet om returer.

RETURER

 • Specialbeställda produkter kan inte returneras. När det gäller lagerprodukter måste ett separat avtal om returnering alltid göras med Kavikas försäljare.
 • Ett sådant avtal måste göras även om det gäller en felaktig leverans. I samband med att avtalet görs upp får kunden ett returnummer, på basen av vilket produkten ersätts.
 • Om kunden inte har ett returnummer ersätts inte den returnerade produkten.
 • Om den produkt som ska returneras beställts från en grossist ska avtalet göras med grossisten.
 • Produkten ska returneras inom rimlig tid, senast två månader efter leveransen. I fall av felaktiga leveranser bör mottagaren utan dröjsmål kontakta Kavikas försäljare för att avtala om retur.
 • Om returen godkänns ersätter Kavika högst 70 procent av inköpspriset, såvida det inte är fråga om en felaktig leverans från Kavikas sida.
 • Produkten ska vara i fabriksskick och säljbar för att Kavika ska kunna ta emot och ersätta den. I samband med att avtalet görs upp får kunden ett returnummer, på basen av vilket ersättning kan betalas ut till grossisten.
 • Returfrakten betalas av den som returnerar produkten, produkter ska alltid returneras till Kavikas fabrik.
 • I de fall ett avtal om returnering görs med Kavikas representant p.g.a. en felaktig leverans ges särskilda returneringsanvisningar. I dessa framgår returnummer, fraktförare, fraktavtalsnummer och leveransadress.
 • För att kunna ge kunden ett returnummer behöver vi kundordernumret, orderbekräftelsens nummer eller fakturans nummer för att kunna koppla ihop returen med den ursprungliga beställningen.
 • Produkter som returneras mot postförskott tas inte emot.