Sandavskiljare 7070

Sandavskiljaren hindrar sand från att sköljas ner i avloppssystemet. Sandavskiljaren kan kopplas ihop med vasken i exempelvis en städskrubb.

Det löstagbara innerkaret fungerar som egentlig sandavskiljare och kan enkelt tömmas.

Vatteninloppsröret leds ner i karet genom ett hål i locket, och avloppsröret, DN32, kopplas till en golvbrunn.

Yttre mått 480 x 330 x 120 mm
Innerkar 300 x 280 x 115 mm

Sandavskiljare 7070 har platt botten, vilket möjliggör montering exempelvis på diskbordets nedre hylla, under vasken.

Sandavskiljare 7070 Sandavskiljare, basmodell och upphöjd modell

Sandavskiljare 7070/T

Sandavskiljare 7070/T är försedd med låga ben. I övrigt är konstruktionen densamma som i den ovanstående modellen. Eftersom benen är justerbara kan sandavskiljaren utan problem placeras på ett lutande golv.