Allasryhmä: tasapohja-altaita ja saappaidenpesuallas

Hållbara brunnar och kar för många ändamål

Kavikas VS-produkter är kända för sin höga kvalitet. Våra golvkar, avskiljarbrunnar och galler tillverkas av högklassigt rostfritt kromnickelstål (EN 1.430). Materialen är slitstarka, värmebeständiga och brandsäkra.

Tack vare sina egenskaper lämpar sig våra VS-produkter utmärkt för exempelvis industrilokaler, skolor, storkök, daghem, servicehem och sjukvårdsinrättningar. Våra säkra och ändamålsenliga produkter lämpar sig även i hemmets våtutrymmen.

Ta kontakt för att få mer information om vårt VS-sortiment. Tillsammans hittar vi den lösning som bäst motsvarar dina behov!