Väggskåp 5080

Våra väggskåp av rostfritt stål erbjuder gott om hygieniskt förvaringsutrymme. Skåp ur vårt sortiment kan kombineras till en större helhet.

På begäran kan skåpen förses med lås och/eller sluttande tak.

Levereras som standard med två stegvis justerbara galler- eller planhyllor. Skåpen kan även förses med rfs-trådhyllor för torkning av kärl etc.

Standardstorlekar:

Modell med en dörr:

  • 400 x 350 x 700 mm
  • 500 x 350 x 700 mm
  • 600 x 350 x 700 mm

Modell med två dörrar:

  • 800 x 350 x 700 mm
  • 1000 x 350 x 700 mm
  • 1200 x 350 x 700 mm
Väggskåp 5080

Tilläggsinformation

Skåp med standardmått tillverkas med en eller två dörrar. Skåpdörrarna har en dubbel konstruktion, vilket gör dem stabila och hållbara.

 

När du beställer ett skåp bör du kontrollera skåpets mått (bredd x djup x höjd), hyllornas typ och antal samt eventuell tilläggsutrustning som behövs i skåpet. Om skåpet har endast en dörr bör du också kontrollera åt vilket håll dörren ska öppnas.

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.