Golvhylla 5040

Golvhyllorna används för förvaring. Hyllplanen och justeringslisterna är gjorda av rostfritt stål. Hyllornas höjd kan justeras fritt. Hyllorna har justerbara ben och kan därmed stå rakt även på sluttande underlag.

Hyllan förses med valfritt antal planhyllor och/eller perforerade hyllor.

Vi levererar även golvhyllor med gallerhyllor av plast.

Golvhylla 5040 Golvhylla, 4 planhyllor och 1 perforerad hylla

Tilläggsinformation

Fristående golvhyllor tillverkas enligt angivna mått. Antalet hyllplan bestäms enligt kundens behov, och standarddjupen är 300, 400, 500 och 600 mm.

När du beställer en hylla bör du kontrollera dess mått (bredd x djup x höjd) samt hyllplanens antal och typ.

RENGÖRING
Utrustning av rostfritt stål ska rengöras regelbundet för att inte rosta. Oftast räcker det att rengöra produkten med vatten. I vissa specialfall kan hett vatten och ånga användas.

Fasttorkad smuts och avlagringar kan avlägsnas exempelvis med hjälp av en smärgelduk. OBS! Smärgelduken måste vara järnfri. Vi rekommenderar att du först testar duken på en mindre synlig del av produkten.

RENGÖRINGSMEDEL
Rostfritt stål kan rengöras med hjälp av vanliga rengöringsmedel såsom soda, borax eller natriumperborat.

Alkaliska lösningar såsom soda- och ammoniaklösningar eller utspädd kaustiksoda kan användas för att lösa upp fett. Även aceton, bensin, alkohol och andra organiska lösningsmedel kan användas för att avlägsna fett och andra icke-vattenlösliga ämnen.

Använd inte svavel- eller saltsyrehaltiga rengöringsmedel för att rengöra rostfritt stål.

DESINFEKTION
Många vanliga desinficeringsmedel innehåller natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit. Dessa ämnen ska dock inte användas på rostfritt stål eftersom de lätt orsakar gropfrätning. Detta gäller även andra klorhaltiga desinficeringsmedel, såsom kloramin. Det billigaste desinficeringsmedlet som lämpar sig för rostfritt stål är salpetersyra, som har en bakteriedödande effekt även som utspädd.

EFTERBEHANDLING EFTER RENGÖRING
Rengöringsmedlet ska omsorgsfullt avlägsnas från stålets yta. Oftast räcker det att skölja med mycket vatten. Om sura rengöringsmedel använts bör produkten efteråt sköljas med någon neutraliserande lösning som till exempel soda.

Användaren bör kontrollera att utrymmet är väl ventilerat, använda lämplig skyddsutrustning och följa alla säkerhetsföreskrifter.