Torrbrunnarna tillverkas av rostfritt stål och anpassas till önskat golvmaterial redan på fabriken. En torrbrunn används tillsammans med en brunn med vattenlås, och de två brunnarna kopplas ihop med hjälp av en tilläggsanslutning.

 

 

Torrbrunn 9052

Torrbrunnar med sidoutlopp tillverkas med DN32- och DN50-utlopp.

Torrbrunn 9052

Torrbrunn 9053

Torrbrunnar med bottenutlopp tillverkas med DN32- och DN50-utlopp.

Torrbrunn 9053

Tilläggsinformation

Sillockets materialtjocklek är 3,0 mm. Tillverkas även i en palltruckssäker variant på 5,0 mm och i en s.k. trucksäker variant på 8,0 mm. Locket kan även tillverkas i en skruvmonterad version.

Till standardleveransen hör golvbrunn med för golvmaterialet lämplig vattenisolering samt sillock.
Innan du beställer en brunn bör du ta reda på golvets ytmaterial, så att brunnen kan förses med rätt typ av vattenisolering på fabriken.

Den viktigaste underhållsåtgärden är att hålla brunnen ren.
Ta bort sillocket om du behöver rengöra brunnen eller rensa avloppet.